ขี้กาแดง

ขี้กาแดง

ชื่ออื่น: แตงโมป่า (กาญจนบุรี), มะกาดิน (ชลบุรี), กายิงอ (มลายู) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Gymnopetalum integrifolim Kurtz, Trichosanthes tricuspidata Lour ชื่อวงศ์: … Continue reading »

ขี้กาขาว

ขี้กาขาว

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Bryonia lasiniosa Linn. ชื่อวงศ์: CUCURBITACEAE เป็นไม้เถาขนาดเล็ก เลื้อยตามผิวดิน เถาและใบ: เถาและใบมีขนดกหนาตลอด ดอก: ดอกเดี่ยวสีขาว เมล็ด: เมล็ดสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีแดง … Continue reading »

ข้าวตอกแตก

ข้าวตอกแตก

ชื่ออื่น: ตีนตั่ง, ตีนตั่งตัวผู้ (เหนือ), กรูด (สุราษฎร์), งวงซุ่ม, งวงสุ่ม, ฮวงสุ่ม, งวงสุ่มขาว (อีสาน), เมี่ยงชะนวนไฟ, สังขยาขาว (สุโขทัย), ดอกโรค … Continue reading »

ข้าว

ข้าว

  Rice, Rice plant ชื่ออื่น: ข้าวเจ้า, ข้าวสาร ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Oryza sativa Linn. ชื่อวงศ์: GRAMINEAE เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ็า ถ้าในตำรับยาเรียกว่า … Continue reading »

ข่า

ข่า

Galangal, Greater Galangal, False Galangal ชื่ออื่น: กฏุกโรหินี, ข่าใหญ่, ข่าหลวง, ข่าหยวก (เหนือ), เสะเออเคย, สะเอเชย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ข่าตาแดง … Continue reading »

ขัดมอน

ขัดมอน

ชื่ออื่น: คัดมอน ชื่อวงศ์: MALVACEAE มีหลายสายพันธุ์อยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ 1. ขัดมอน, หญ้าขัด (เหนือ), ขัดมอนตัวผู้, อีกิมแดง (ตะวันออก), หญ้าขัดใบมน, บ้วยเน็กเช้า … Continue reading »

ขอบชะนาง

ขอบชะนาง

ชื่ออื่น: ขอบชะนางแดง, ขอบชะนางขาว, หนอนตายขาว, หนอนตายแดง, หญ้าหนอนตาย, หญ้ามูกมาย, ตาสียาเก้อ, ตาสีเพาะเกล (แม่ฮ่องสอน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pouzolzia pentandra Benn. ชื่อวงศ์: … Continue reading »