ขนหมา

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Breynia fruticosa (L.) Mull.Arg.

ไม้พุ่ม สูงถึง 3.5 เมตร เกลี้ยง

ใบ : หูใบ รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.8-1.2 มม. ก้านใบ ยาว 2-4 มม. ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 2.2-7.7 ซม. เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง โคนมน กว้าง หรือแหลม ขอบเรียบ มักโค้งไม่มีต่อม ปลายแหลมถึงเรียวแหลม เส้นใบมี 6-8 คู่ เชื่อมกันเป็นวงปิดที่ขอบใบ ด้านล่างมีนวลเห็นชัด เส้นใบย่อยเป็นร่างแหเห็นไม่ชัด

ดอก : ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกเพศเมียอยู่ด้านบน ๆ ของกิ่ง ดอกเพศผู้อยู่ที่ง่ามใบต่ำ ๆ มักจะออกเป็นช่อ มีใบประดับสั้น ๆ มีดอกอยู่ 2-3 ดอกที่ปลาย ดอกเป็นแบบสมมาตรตามแนวรัศมี มีก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปโถ มี 6 พู ไม่มีกลีบดอก จานฐานดอกและเกสรเพศเมียเป็นหมัน ดอกเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6-3 มม. ก้านดอกย่อยยาว 2-4.4 มม. กลีบเลี้ยงสีออกเหลือง หรือสีออกส้ม กว้าง 2.6-3 มม. ยาว 2.6-3.2 มม. ค่อนข้างหนา ตั้งตรงก้านชูอับเรณูยาว 2-2.2 มม. อับเรณูยาว 1.2-1.4 มม. ดอกเพศเมีย มี 1-4 ดอกต่อหนึ่งง่ามใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4.1 มม. ก้านดอกย่อยยาว 3-3.5 กลีบเลี้ยงยาว 2.2-3.7 มม. สีออกเขียว ด้านนอกอาจเป็นนวล พูกว้าง 1.3-2.4 มม. ติดแน่นเมื่อเป็นผล ปลายเป็นติ่งหนาม รังไข่รูปทรงกระบอก กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 1.2-1.7 มม. มี 3 ช่อง ปลายเป็นแอ่งตื้น ออวุลมี 3 หน่วยต่อหนึ่งช่อง ยอดเกสรเพศเมียยาว 1-1.2 มม. เมื่อเป็นผลยาวถึง 2 มม. ปลายแยกเป็นแฉกยาวอย่างน้อย 0.5 มม. โค้งและมักแผ่ราบ

ผล : ออกเดี่ยว แต่พบบ่อยที่ออกเป็นกลุ่ม ก้านผลยาว 3-5 มม. มีกลีบเลี้ยงบางคล้ายกระดาษถึงหนาคล้ายแผ่นหนัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8-8 มม. ปลายกลีบแยกเป็นพูแตะละพูยาว

เมล็ด : มี 3 มุมชัด กว้างประมาณ 3 มม. ยาว 4.6 มม. หนา 3 มม. สีแดง

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ประโยชน์ : ต้นอ่อนกินได้

นิเวศวิทยา : ขนหมา พบในป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบ ป่ารุ่น ป่าพุ่ม สองข้างทาง ตามทุ่งหญ้าที่เป็นหินโล่ง ระดับความสูง 100-1,000 เมตร พบที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร (อุทยานแห่งชาติภูพาน) มุกดาหาร (ดอนตาล) กาฬสินธุ์ (สมเด็จ) มหาสารคาม (โกสุมพิสัย) ภาคตะวันออก จังหวัดนครราชสีมา (บัวใหญ่ ห้วยแถลง) บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด (เกษตรพิสัย สุวรรณภูมิ) อำนาจเจริญ (เขมราช) ศรีสะเกษ (กันธรารมย์ อุทุมพรพิสัย) ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี (ซับจำปา) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสระแก้ว (อรัญประเทศ) เขตการกระจายพันธุ์ ประเทศ จีน อินโดจีน (พบพันธุ์ไม้ต้นแบบ)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้