ตองแตบ


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Macaranga denticulata (Blume) Mull.Arg.

ไม้ต้น ขนาดเล็ก กิ่งก้านเป็นสัน มีขุยสีเทาแกมเหลืองหนาแน่นอยู่ทั่วไป

ใบ : หูใบ รูปใบหอก กว้างประมาณ 2 มม. ยาว 1-6 มม. ตั้งตรง หลุดร่วงง่าย ก้านใบ ยาว 5-11 ซม. เล็กเรียว กลม ที่ปลายงอ ใบเดี่ยว เวียนสลับ รูปสามเหลี่ยม กว้าง 13 ซม. ยาว 15 ซม. ปลายแหลม บางทีพบเรียวแหลม มีก้านใบติดลึกจากโคนใบ 1 ซม. มีต่อมเล็กๆเห็นไม่ชัดอยู่หลายต่อมตรงรอยต่อก้านใบ โคนตัดกว้าง หรือกลมเล็กน้อย ขอบเรียบ เนื้อเป็นหนังบาง ตามเส้นใบด้านล่างมีขุย หรือขนสั้นนุ่ม แล้วต่อไปเกลี้ยง เส้นใบตรงและขนานกัน มี 3 เส้นออกจากโคนใบ

ดอก : ช่อดอก ออกตามง่ามใบ หรือเหนือง่ามใบแล็กน้อย ดอก เรียงระยะห่างเท่าๆกันใน 1 กลุ่ม หรือเหนือง่ามใบเล็กน้อย ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. เมื่อแก่จะไม่ติดกัน ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับมีขนาดเล็ก จะสั้นกว่าช่อดอก ช่อดอกเพศผู้ เป็นช่อเล็กๆ หลายช่อซ้อนกันแน่นืขนาดกว้างยาวประมาณ 9 ซม. กิ่งจะถ่างมาก กิ่งที่แตกใบกิ่งสุดท้ายยาว 1 ซม. คล้ายเส้นด้าย ใบประดับเล็กมาก มองเห็นไม่ชัด ขนาดประมาณ 1 มม. กลม ด้านนอกมีขุย ติดแน่น ตั้งตรง ดอกเพศผู้ กลม มีประมาณ 6 ดอกต่อหนึ่งกลุ่ม เกสรเพศผู้มีประมาณ 15 อัน อับเรณูมี 4 ช่อง ช่อดอกเพศเมีย เป็นช่อแน่น ดอกเรียงซ้อนเป็นช่อดอกเล็กๆ แบบช่อกระจะ กว้าง 3 ซม. ยาว 7 ซม. ใบประดับและใบประดับย่อยคล้ายในช่อดอกเพศผู้

ผล : ติด 1 ผล ต่อ 1 กลุ่มช่อดอก ก้านผลใหญ่ แข็ง ยาวถึง 1 ซม. ผลจักเป็นพูชัด กว้างมากกว่ายาว กว้าง 5 มม. ยาว 3 มม. เปลือกเรียบ สีน้ำตาลดำ เมื่อแห้งมีต่อมเป็นตุ่มเล็กๆสีเข้มอยู่ทั่วไป

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ประโยชน์ : เป็นพืชปลูกป่าทดแทน

นิเวศวิทยา : พบกระจายทั่วประเทศ ขึ้นได้ถึงระดับความสูง 1,200 ม. เขตการกระจายพันธุ์ อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา จีน ลาว มาเลเซีย สุมาตรา ชวา

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้