ตะพง


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw

ไม้ต้น สูง 20-25 ม.

ใบ : ก้านใบ แข็ง สีออกเหลือง มีขน เป็นลาย ที่ปลายมีต่อม 1 หรือ 2 ต่อม หรืออาจไม่มี ใบเดี่ยว เวียนสลับ รูปไข่กลับ หรือรูปหัวใจ กว้าง 4-22 ซม ยาว 7-25 ซม. โคนรูปหัวใจ กลม ตัด หรือแหลม ปลายกลม หรือแหลม เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคนใบ 3-9 เส้น ใบด้านล่างมีต่อมจำนวนมาก

ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมีย มีขน ช่อดอกเพศผู้ ยาว 7-17 ซม. ดอกเพศผู้ สีขาว มีกลิ่นหอม ไม่มีก้านดอกย่อย หรือสั้นมาก มี 1-3 ดอกอยู่ตามง่ามใบประดับ กลีบเลี้ยงปลายมี 4-5 พู ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 9-11 อัน ยาว 1.7-2.5 มม. ช่อดอกเพศเมีย ยาว 5-15 ซม. มีขนรูปดาว ดอกเพศเมีย มักมี 2 หรือ 3 ดอกอยู่ตามง่ามใบประดับ ก้านดอกย่อยยาว 1.5-5 มม. กลีบเลี้ยงปลายมี 4 หรือ 5 พู ด้านนอกมีขนสั้น รังไข่รูปรี สีเขียว ขนาดเล็ก มี 2 หรือ 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 หน่วย ยอดเกสรเพศเมียเล็ก

ผล : คล้ายผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง ยาว 4-8 มม. ผนังผลบาง มียอดเกสรเพศเมียกว้าง 1-2.5 มม. ติดอยู่

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน แผ่นกระดาน ทำเกี๊ยะ มักใช้ปลูกป่าทดแทนหรือปลูกให้ร่มเงา

สรรพคุณทางสมุนไพร : รากใช้พอกแผล เปลือกใช้แก้โรคท้องมาน

นิเวศวิทยา : พบในป่าดิบตามริมธารน้ำ ในป่าพรุ ที่ระดับความสูงถึง 200 ม. พบที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดตราด ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา เขตการกระจายพันธุ์ มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ tag หรือ attribute ต่อไปนี้ของ HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> มาใช้ได้