คำแสด


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Mallotus philippensis Mull.Arg

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูงถึง 15 ม. มีขนคล้ายเส้นไหมสั้น และขนธรรมดายาว ขนรูปดาวแข็ง มีเกล็ดต่อมสีแดง

ใบ : หูใบ รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-1.3 มม. ก้านใบ ยาว 1.5-5.2 ซม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง2.1-10.5 ซม. ยาว 4-22 ซม. เมื่อแห้งสีออกเขียวหรืออกน้ำตาล โคนหลม มีต่อมสีดำ 2-4ต่อมอยู่ใกล้โคนด้านบน กว้าง 1 มม. ยาว 1.5 มม. ปลายเรียวแหลม หรือยาวเป็นหาง ขอบเรียบ หรือพบจักเป็นซี่ฟันที่เกิดจากมีต่อมที่ขอบ ด้านบนเกลี้ยงยกเว้นที่โคมมีต่อมเกล็ด ด้านล่างมีขนและต่อมเกล็ดหนาแน่น เส้นใบ 3 เส้นออกจากจุดเดียวกันที่โคน ช่อดอก ออกตามง่ามใบและช่อเดี่ยวๆที่ปลาย ออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มหนึ่งอาจมีได้ถึง 8 ดอก บางทีพบช่อแตกแขนง 1-2 ช่อ

ดอก : ช่อดอกเพศผู้ ยาวถึง 18 ซม. ดอกเป็นกลุ่มเล้กๆ 3-4 ดอก ใบประดับรูปสามเหลี่ยม ใบประดับย่อยเห็นชัด ดอกเพศผู้ สีเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. กลีบเลี้ยงมี 2-4 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้มีถึง 15-20 อัน สีขาวหรือเขียวอ่อน ก้านเกสรเพศผู้ยาว 1.2-1.5 มม. อับเรณูสีเหลือง ช่อดอกเพศเมีย ยาวได้ถึง 21 ซม. แตกกิ่งด้านข้างยาว 5.3 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.5-1 มม. ดอกเพศเมีย สีเหลือง หรือแดง มีกลิ่นหอม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มม. ก้านดอกย่อยยาว 0.4-3 มม. กลีบเลี้ยงมี 3-6 กลีบ รูปไข่ รังไข่มี 2 หรือ 3 ช่อง สีเขียวอ่อน มีจุดแดงเข้ม มีขนสั้นนุ่ม ก้านเกสรเพศเมียสีเหลือง ยอดเกสรเพศเมียสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล

ผล : แห้งแตก บางทีเป็นพู กว้าง 6-8 มม.ยาว 8-12 มม. สีน้ำตาลเข้ม มีเกล็ดสีแดงและมีขนสั้นนุ่ม

เมล็ด : ค่อนข้างรี กว้าง 4-4.2 มม.

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

สรรพคุณทางสมุนไพร : รากใบ และขนผล ตำรวมกับน้ำผึ้ง ทาแก้สัตว์มีพิษกัดต่อย ทาแก้บาดแผลอักเสบ แก้สิว และลอกฝ้า น้ำต้มผลและใบ กินแก้หวัด ผงจากขนผลและใบ กินแก้หวัด ผลใช้แก้ตาแดง ผลและเปลือกตากแห้ง บดใช้แก้ไข้ไสดาน หรือจาไทในภาคเหนือ เมล็ดทำเป็นผงใช้พอกแผล

นิเวศวิทยา : พบในป่าดิบ ป่าผลัดใบแล้ง ป่ารุ่น สองข้างทาง ตามธารน้ำ ทุ่งหญ้าริมหาดป่าจาก ถึงระดับความสูง 1,225 ม. พบที่ ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่งอสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย นครพนม ภาคตะวันออก จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีจันธ์ ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี นครนายก ภาคตะวันออกเแียงใต้ จังหวัดชลบุรี ระยาง จันทบุรี ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ขลา เขตการกระจายพันธุ์ ตั้งแต่หิมาลัยตะวันตกถึงศรีลังกา ไต้หวัน ไปถึงภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย และแปซิฟิกตะวันตก