ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Pink Trumpet)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol) DC.

ไม่ต้นผลัดใบ ขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร

ใบ : ใบประกอบแบบนิ้วมือเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก มี 5 ใบย่อย ปลายใบเรียวแหลม

ดอก : ออกเป็นช่อกลีบดอกสีชมพู เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกกันเป็น 5 แฉกเส้นผ่าศูนย์กลางดอกบานประมาณ 3 ซม. ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

ผล : เป็นฝักกลมแบน ยาว 10-15 ซม. เมล็ดมีปีก

ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae

ประโยชน์ : เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนสวยนำมาทำเฟอร์นิเจอร์เติบโตเร็ว

ต้นไม้สัญลักษณ์ : เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ซึ่งงอกง่ายและมีอัตราเจริญโตเร็ว

นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วประเทศ