ตองผ้า


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm.

ไม้ต้น สูงถึง 27 ม.

ใบ : หูใบ กว้างประมาณ 0.4 มม. ยาวประมาณ 0.6 มม. หลุดร่วงเร็ว ทิ้งรอยแผลเป็นไว้เห็นชัด ก้านใบ ยาว 1.2-11.2 ซม. โคนและปลายป่อง ใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 3.2-19 ซม. ยาว 6.8-37 ซม. โคนแหลม หรือมน ปลายเรียวแหลมถึงแหลมเป็นติ่ง เนื้อบางคล้ายกระดาษ ขอบเรียบ หรือจักซี่ฟัน มีต่อม 2-3 ต่อม ที่ขอบหรือที่ปลายของซี่ฟัน ด้านบนเกือบเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสีขาวหนาแน่น เส้นใบมี 10-12 คู่ เส้นใบนูนชัดด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นขั้นบันได

ดอก : ออกเป็นช่อที่ปลาย หรือตามง่ามใบ ห้อยลง ช่อดอกเพศผู้เป็นช่อแบบคล้ายกระจุกแยกแขนง ยาว 16 ซม. ช่อดอกเพศเมียเป็นช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาวถึง 38 ซม. มีช่อเดียว หรือ 2 ช่อ อยู่ด้วยกัน ดอกเพศผู้ มีถึง 3 ดอกต่อหนึ่งกระจุก ดอกสมมาตรตามแนวรัศมี ไม่มีจานฐานดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 8-11 มม. ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 2.2 ซม. กลีบเลี้ยงมี 3-5 กลีบ รูปไข่ กว้าง 2-3.2 มม. ยาว 4.2-5.8 ซม. สีน้ำตาล กลีบดอกมี 4 หรือ 5 กลีบ สีเขียงจาง เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีขาว ติดอยู่บนฐานดอกนูนขนาดสูง 1.4 มม. อับเรณูกว้าง 0.4-0.4 มม. สีขาวหรือสีเหลือง ดอกเพศเมีย ดอกเพศเมียมีเพียง 1 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.3 มม. ก้านดอกย่อยยาว 2.8-3.5 มม. เมื่อเป็นผลยาว 4.2 มม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก รังไข่มี 2 หรือ 3 ช่อง มีออวุล 1 หน่วยต่อหนึ่งช่อง มีขนสั้นหนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.8-1.6 มม.

ผล : เป็นพู ผิวมีขนปุย ร่วงง่าย สีน้ำตาลสด หรือน้ำตาลดำ กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2-3.5 ซม.

เมล็ด : สีดำ กว้าง 12-15 มม. ยาว 12-20 มม.

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ประโยชน์ : เมล็ดกินได้

นิเวศวิทยา : พบในป่าผลัดใบ ป่าดิบ ป่ารุ่น และตามชายป่า ถึงระดับความสูง 800 ม. เขตการกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า เวียดนาม อินโดจีน คาบสมุทรมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์