ตองเต๊า


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Mallotus barbatus Mull.Arg.

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น สูงถึง 10 ม. มีขนรูปดาวแผ่หนาแน่น และมีเกล็ดต่อมสีออกขาวอมส้มอ่อนๆ ปกคลุมหนาแน่น ใบอ่อนสีชมพู

ใบ : หูใบ รูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 0.5-1 มม. ยาว 6-10 มม. ก้านใบ ติดแบบก้านใบบัว ยาว 3.2-19.5 มม. อ้วนล่ำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ บางทีพบตรงข้าม รูปไข่ป้อม หรือค่อนข้างกลม กว้าง 7.5-30 ซม. ยาว 11-37 ซม. ปลายเรียวแหลมยาวเป็นหาง ขอบจักซี่ฟัน บางทีจักเป็นแฉกตื้นๆ 3 แฉก โคนกลม เส้นใบแบบนิ้วมือ นูนเด่นทางด้านล่าง ด้านบนค่อนข้างเกลี้ยง มีต่อมสีดำถึง 4 ต่อม ด้านล่างมีขนหนาแน่นบนเส้นใบ และมีเกล็ดต่อม

ดอก : ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มักจะแตกกิ่ง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศผู้ ยาวถึง 29 ซม. กิ่งด้านข้างยาวถึง 10.5 ซม. ดอกอยู่กลุ่มละ 3 ดอกต่อ 1 ช่อ ใบประดับรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 0.8 มม. ยาวประมาณ 4 มม. ดอกเพศผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8-8.5 มม. ก้านดอกย่อยยาว 3.6-5.5 มม. กลีบเลี้ยงมี 4 หรือ 5 กลีบ รูปไข่หรือรูปรี สีครีมสด หรือสีครีมอมน้ำตาล เกสรเพศผู้มีมากกว่า 50 อัน ยาว 2-3.7 มม. สีเขียวจางหรือสีเหลือง อับเรณูยาวประมาณ 0.5 มม. สีเหลืองอ่อน ดอกเพศเมีย เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มม. สีแดงอมเหลือง ก้านดอกย่อยยาว 1.5-4 มม. เมื่อเป็นผลยาวถึง 9 มม. วงกลีบดอกมี 4-5 พู รังไข่มี 4 อัน ปลายแบน ยอดเกสรเพศเมียยาว 4.5-6 มม.

ผล : เป็นพู แห้งแตก กว้าง 16-19 มม. ยาว 18-21 มม. มีขนรูปดาว สีน้ำตาลอ่อน มีหนามแกนผลยาว 6-9 มม.

เมล็ด : สีดำ มีช่องละหนึ่งเมล็ด กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 5-5.6 มม.

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

สรรพคุณทางสมุนไพร : ใบตำรวมกับพริกไทยดำ ขิง และข้าวหัก พอกที่ท้องแก้ท้องอืด