ตังตาบอด


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Excoecaria oppositifolia Griff.

ไม้ต้น บางทีพบเป็นไม้พุ่ม สูงถึง 13 ม. เกลี้ยง

ใบ : หูใบ ขอบเป็นชายครุย กว้างประมาณ 4 มม. ยาวประมาณ 5 มม. ก้านใบ ยาว 1.3-2.5 ซม. ใบเดี่ยว

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

พิษ : ยางจากต้นเป็นพิษ ทำให้ผิวหนังอักเสบบวมแดง

นิเวศวิทยา : พบในป่าดิบ ป่าผสมสลัดใบ มักพบขึ้นตามริมน้ำ ที่ระดับความสูง 80-800 ม. พบที่ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ภาคตะวันออก จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตการกระจายพันธุ์ ในแคว้นอัสสัม พม่า และอินโดจีน