ต้างหลวง (Snowflake plant)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.

เป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น กิ่งก้าน

ใบ : เส้นใบมีหนามแหลมปกคลุม ใบใหญ่ถึง 60 ซม. หยักเว้า 7 – 9 แฉก ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลายใบแหลมสีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและช่อดอกมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น

ดอก : ช่อดอกแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ยาว 30 – 4 ซม. ช่อย่อยเป็นช่อซี่ร่ม ดอกบานขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีกลีบดอก 10 – 12 กลับ สีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอมมาก เกสรเพศผู้สีเหลือง เกสรเพศเมียมีฐานดอกสีเหลือง ผลิบานช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน

ผล : รูปกรวยกลม ขนาดประมาณ 1.5 ซม. หยักเว้าเป็นร่องตื้นๆ รอบผล แข็ง ภายในมี 1 เมล็ด

ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE

ประโยชน์ : เป็นผักพื้นบ้านของชาวเหนือ โดยนำช่อดอกอ่อนมาต้มจิ้มน้ำพริกหรือใส่รวมกับผักอื่น ๆ ในแกงแค แกงปลาแห้ง มีรสขม เมื่อสุกมีรสหวานอมขม ช่วยให้เจริญอาหาร ให้แคลเซียม ฟอสฟอรัสและไนอะชินสูง มีในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ปัจจุบันเป็นผักที่หากินได้ยาก และไม่ค่อยมีผู้รู้จักกันมากนัก เพราะป่าถูกทำลายไปมากจนเหลือต้นในธรรมชาติน้อยลง

การขยายพันธุ์ : ต้างหลวงชอบดินร่วน ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง แสงแดดครึ่งวัน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หรือขุดต้นที่แตกจากรากมาปลูกใหม่ได้ สามารถปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านเพราะให้ร่มเงาได้ดีและดอกมีกลิ่นหอม แต่ควรระวังหนามที่ปกคลุมตามต้น

นิเวศวิทยา : พบตามป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วทุกภาคของไทย