นนทรี (Copper Pod, Yellow Flame)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne

ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา เปลือกเรียบหรือแตกแบบรอยไถ กิ่งก้านและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยขนาดเล็ก 8-20 คู่ ท้องใบมีขนสีน้ำตาลแดง

ดอก : ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งขึ้น ดอกสีเหลืองกลิ่นหอมออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

ผล : เป็นผักแบน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก หรือ รูปโล่ ฝักแก่สีน้ำตาลดำ

คุณค่าทางภูมิสถาปัตยกรรม : ไม้โตเร็ว เรือนยอดเป็นรูปร่มหรือรูปทรงกลมกลายๆ แตกกิ่งต่ำ

ชื่อวงศ์ : Leguminosae – Caesalpinioideae

ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ทำฝา เครื่องตกแต่งบ้าน ปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ให้ร่มในสนาม ริมถนนและที่จอดรถ

สรรพคุณทางสมุนไพร : เปลือกไม้มีรสฝาด รับประทานเป็นยา ขับลมและแก้ท้องร่วง

ต้นไม้สัญลักษณ์ : เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

นิเวศวิทยา : พบขึ้นตามป่าชายหาด ป่าผสมผลัดใบ เป็นไม้ทนเค็ม ขึ้นได้ในดินทุกประเภท