โพศรีมหาโพ (Bodhi Tree, Sacred Fig, Pipal)


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.

เรือนยอดแผ่กว้าง แตกกิ่งต่ำ ปลูกเป็นไม้ให้ร่มริมถนนริมน้ำ มักปลูกในวัด มีปัญหาเรื่องระบบรากชอนไชพื้น และผลร่วง ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือสีเทาอมชมพู เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ทุกส่วนที่มีชีวิตมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม

ใบ : เดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบเกลี้ยง ปลายใบยาวคล้ายหาง ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นฐานใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายกิ่งมีหูใบเป็นติ่งแหลม

ดอก : ขนาดเล็ก แยกเพศติดอยู่ภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล

ผล : เป็นหน่วยผล เกิดตามซอกใบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-0.8 ซม. เมื่อสุกสีม่วงดำ ออกดอกและเป็นผลตลอดปี

ชื่อวงศ์ : Moraceae

สรรพคุณทางสมุนไพร : เปลือกไม้ต้นต้มกินแก้โรคหนองใน ยอดอ่อนแก้โรคผิวหนัง หน่วยผลเป็นยาระบาย

ต้นไม้สัญลักษณ์ : เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นไม้สำคัญทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพ

การขยายพันธุ์ : ปักชำ ตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด

นิเวศวิทยา : มีถิ่นกำเนิดที่อินเดียว เป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด